Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης


Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Πολιτιστικού Συλλόγου Σιμωνίδης ο Κείος» καλεί τα μέλη του να παραβρεθούν στο Λαογραφικό και Αγροτικό μουσείο στον Μυλοπόταμο Κέας,, την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 με 15:00, και σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 με 15:00, σε Γενική Συνέλευση με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Απολογισμός και Πεπραγμένα του ΔΣ,
β) Έγκριση νέων μελών
γ) Εκλογή Νέου Διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής

Υπενθυμίσεις 

Ανακοίνωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Πολιτιστικού Συλλόγου Σιμωνίδης ο Κείος» καλεί τα μέλη του να παραβρεθούν στο Λαογραφικό και Αγροτικό μουσείο στον Μυλοπόταμο Κέας, την Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 με 15:00, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α) Έγκριση νέων μελών

Κέα 14 Οκτωβρίου 2018
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Γ. Γραμματέας                                                                Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ευγενικός                                                    Παναγιώτης Ξέστερνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ