Τιμητικές διακρήσεις


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Της 42ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ.». 

Παρόντες:
1. Πατητής Δημήτριος (πρόεδρος).
2. Μουζάκης Ανδρέας (αντιπρόεδρος).
3. Δεμένεγας Νικόλαος (γ. γραμματέας).
4. Δεμένεγα Ειρήνη (ταμίας).
5. Βουτυράς Νικόλαος (αναπληρωτής γ. γραμματέας ).
6. Βρέτταρος Ποθητός (αναπληρωτής ταμίας).
7. Μπαρμπαρή Μαρία (μέλος).

Η συνεδρίαση έγινε στις 27 Δεκεμβρίου 2001 στο γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου στην Ιουλίδα.

Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
....................
Θέμα 3ο
....................
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
αποφάσισε ομόφωνα να απονήμει 
τιμητική διάκριση 
στον 
Αντώνιο Ζουλό του Φραγκίσκου 

ως έμπρακτη δημόσια αναγνώριση 
για την πολιτιστική προσφορά του 
στην διατήρηση της παραδοσιακής μουσικής 
της νήσου Κέας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
αποφάσισε ομόφωνα να απονήμει 
τιμητική διάκριση 
στον ιατρό 
Γεώργιο Σακελλαριάδη 

ως έμπρακτη δημόσια αναγνώριση 
για την προσφορά του 
στην υπηρεσία της υγείας των κατοίκων 
της νήσου Κέας.


Για τον λόγο αυτό συντάχτηκε το πιο πάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.


    Ο Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας

Πατητής Δημήτριος                                       Δεμένεγας Νικόλαος


--------------------------------------------------------------------------ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Της 52ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ.». Παρόντες:
1. Πατητής Δημήτριος (πρόεδρος).
2. Μουζάκης Ανδρέας (αντιπρόεδρος).
3. Δεμένεγας Νικόλαος (γ. γραμματέας).
4. Δεμένεγα Ειρήνη (ταμίας).
5. Βουτυράς Νικόλαος (αναπληρωτής γ. γραμματέας ).
6. Βρέτταρος Ποθητός (αναπληρωτής ταμίας).
7. Μπαρμπαρή Μαρία (μέλος).

Η συνεδρίαση έγινε στις 11 Δεκεμβρίου 2002
στο γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου στην Ιουλίδα.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
....................
Θέμα 3ο
...................
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
αποφάσισε ομόφωνα να απονήμει 
τιμητική διάκριση 
στην Τζιώτισσα φοιτήτρια του τμήματος Γεωλογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αλεξάνδρα Κορασίδου του Γεωργίου 

ως έμπρακτη επιβράβευση 
για την προσπάθεια που κατέβαλε 
στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις 2002. 


-------------------------------------


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
αποφάσισε ομόφωνα να απονήμει 
τιμητική διάκριση 
στην Τζιώτισσα φοιτήτρια 
του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Βασιλική Δεμένεγα του Δημητρίου 

ως έμπρακτη επιβράβευση 
για την προσπάθεια που κατέβαλε 
στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις 2002.Για τον λόγο αυτό συντάχτηκε το πιο πάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.


    Ο Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας

Πατητής Δημήτριος                                       Δεμένεγας Νικόλαος


--------------------------------------------------------------------------------------