Δοιηκητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος : Γεώργιος Ευγενικός

Αντιπρόεδρος : Ανδρέας Μουζάκης

Γενική Γραμματέας : Ιωάννα Κορασίδη

Ταμίας : Παναγιώτης Ξέστερνος

Μέλη : Νικόλαος Δεμένεγας

            Ιωάννης Βρέτταρος

            Δήμητρα Κορασίδη


-------------------------------------------------------------


 «Η αποτελεσματικότητα της ομάδας  !!! »
 Επιχειρώντας να ερμηνεύσουμε την πορεία του Πολιτιστικού Συλλόγου μας
την χρονιά που πέρασε, πρέπει να σταθούμε στην προσπάθειά μας για ενεργό συμμετοχή στην βελτίωση και αναβάθμιση του τοπίου της Κέας με παρεμβάσεις πολιτιστικού αλλά και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Δεν το κάνουμε βέβαια για να «ευλογήσουμε τα γένια μας» αλλά για να επισημάνουμε το αυτονόητο: 

Μια παρέα ανθρώπων μπορεί να είναι αποτελεσματική στο έργο της όταν εκπληρώνει τα ελάχιστα προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά της «ομάδας», δηλαδή: 
Άνετη φιλική ατμόσφαιρα και θετικό κλίμα στις σχέσεις των μελών. 
Καθορισμός των αποδεκτών στόχων της ομάδας και αφοσίωση σ’ αυτούς. 
Σωστά επιλεγμένες διαδικασίες και κανόνες λειτουργίας. 
Ανοικτή και αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη. 

Γράφτηκε από το Δ.Σ. του 2001 και παραμένει επίκαιρο και για το ΔΣ του 2013.


.